תשלום דמי חבר

לפי תקנון העמותה, כפי שאושר ביולי 2017 חייבים חברי העמותה בתשלום דמי חבר.

מתוך התקנון:

על החברים בעמותה חלה חובת תשלום דמי חבר מרגע קבלתם לעמותה. תשלום דמי החבר יוסדר מול ועד העמותה.

  1. גובה דמי החבר יעמוד על 10 ₪ לחודש, אלא אם יבחר חבר האסיפה לשלם סכום גבוה יותר.
  2. ועד העמותה יפטור מתשלום כל חבר עמותה שיצהיר בפני הועד כי אינו מעוניין לשלם את דמי החבר, וזאת במידה ויש הצדקה עניינית לכך.

ניתן לבחור את הסכום לתשלום – 10 ש"ח לחודש, 20 ש"ח לחודש, 30 ש"ח לחודש או סכום אחר.
שם החבר:Comments are closed.