נהלים ופרוטוקולים

פירוט נהלי העמותה הוסר עקב שינויים משמעותיים בנהלי העמותה. אנחנו עובדים על עדכון העמוד ונחזיר את הפירוט המלא של נהלי העמותה בקרוב.

עד שתושלם עבודת העריכה, אפשר להגיש בקשה לקבלת עותק מנהלי העמותה או פרוטוקולי העמותה בעזרת הטופס להלן. בשדה "פרטי הבקשה" יש למלא את סוג המסמך המבוקש ובמידה והבקשה היא לפרוטוקולים – התאריך המבוקש.

    Bookmark the permalink.

    Comments are closed.