הצטרפות לעמותה

מהי העמותה? העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) פועלת מאז שנת 1998 כגוף מרכזי בתחום משחקי התפקידים בישראל. העמותה מארגנת כנסים, מייצרת תוכן, ועובדת בשיתוף פעולה עם גופים רשמיים במגוון פרוייקטים. מטרות העמותה הן: להגדיל את היקף העוסקים בתחום משחקי התפקידים. לספק שירותים לקהילות שחקני תפקידים. להרחיב את היצע ומגוון חוויות… המשך קריאה

פרסומים רשמיים

הודעות על ישיבות ואסיפות פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות ועד העמותה פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה פרוטוקולים אחרים של העמותה פרוטוקולים מוקדמים יותר ניתן למצוא כאן. המשך קריאה

בעלי תפקידים

ועד העמותה יושב ראש: ערן מולוט גזבר: איתי בן עיברי מזכיר: גיא קובל חבר ועד אחראי על כנסים קטנים: אור דולב חברת ועד אחראית על תחום משחקי תפקידים חיים: גל-ים פסיפלורה וכשטיין יצירת קשר עם ועד העמותה ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: איתמר פארן חבר ועדת ביקורת: חננאל לבנה יצירת קשר עם… המשך קריאה

נהלים

הבהרות: הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה. כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד לשנות או לבטל, מלבד כאשר מצוין אחרת. מוסדות העמותה הועד… המשך קריאה

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

לצורך תקנון זה, בכל עת שמצוין שהוועד, ועדת ביקורת, או כל מוסד או בעל תפקיד אחר יידע את חברי העמותה, היידוע ייעשה בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות לחבר". בכל מקום שבו כתוב שיש ליצור קשר עם הוועד או העמותה, הכוונה למזכיר העמותה, וההתקשרות איתו היא בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות… המשך קריאה