מענק עידוד ליוצרים

ועד העמותה למשחקי תפקידים בישראל מוציא מעת לעת קריאה להגשת הצעות לפרוייקט שיקבל את תמיכת העמותה. לקריאה זו ניתן להגיש כל סוג של פרוייקט, החל מאירועים ועד למוצרים כתובים, כל עוד הפרוייקט נוגע לתחום משחקי התפקידים בישראל.

ההצעות הנבחרות על ידי האסיפה הכללית של העמותה זוכות למענק פיתוח שנע בשנים קודמות בין 1,000 ל-2,000 ש"ח מטעם העמותה, בנוסף לשימוש בכלל התשתיות הקבועות של העמותה (ביטוח, אתר אינטרנט, וכיוצא בזה).

מהצעות שמוגשות נדרשת התייחסות לנושאים הבאים:

  1. מטרת הפרוייקט ותרומתו לתחום משחקי התפקידים בישראל, ובפרט עמידתו במטרות העמותה.
  2. תקציב האירוע ויעדיו הכלכליים.
  3. לוח זמנים ראשוני להפקת הפרוייקט.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.