סיוע במחקר

סיוע למחקר בנושא משחקי תפקידים העמותה למשחקי תפקידים תשמח לסייע למחקר אקדמי בארץ. נשמח לקשר אותכם לאנשי מקצוע בתחום, לפרסם את שאלוני המחקר שלכם, ולסייע לכם במחקר שלכם בכל דרך שתתאפשר לנו. ניתן גם לתאם שיתוף פעולה של העמותה במחקר עצמו. לסיוע, לשאלות ולפניות נוספות בנושא ניתן לפנות לכתובת academic@roleplay.org.il.… המשך קריאה

פרסומים רשמיים

הודעות על ישיבות ואסיפות פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות ועד העמותה פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה פרוטוקולים אחרים של העמותה פרוטוקולים מוקדמים יותר ניתן למצוא כאן. המשך קריאה

בעלי תפקידים

ועד העמותה יושב ראש: ערן מולוט גזבר: איתי בן עיברי מזכיר: גיא קובל חבר ועד אחראי על כנסים קטנים: אור דולב חברת ועד אחראית על תחום משחקי תפקידים חיים: גל-ים פסיפלורה וכשטיין יצירת קשר עם ועד העמותה ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: איתמר פארן חבר ועדת ביקורת: חננאל לבנה יצירת קשר עם… המשך קריאה

נהלים

הבהרות: הנהלים הרשומים בקובץ זה מהווים אוסף החלטות ועד שאינן לזמן קצוב כנדרש מסעיף 36 בתקנון העמותה ומסדירות את דרך התנהלות העמותה. כל ההחלטות הקובץ זה הינו החלטות ועד, או החלטות האסיפה הכללית שהאסיפה הכללית החליטה לבטל רטרואקטיבית ולאפשר לוועד לשנות או לבטל, מלבד כאשר מצוין אחרת. מוסדות העמותה הועד… המשך קריאה

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

לצורך תקנון זה, בכל עת שמצוין שהוועד, ועדת ביקורת, או כל מוסד או בעל תפקיד אחר יידע את חברי העמותה, היידוע ייעשה בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות לחבר". בכל מקום שבו כתוב שיש ליצור קשר עם הוועד או העמותה, הכוונה למזכיר העמותה, וההתקשרות איתו היא בהתאם לסעיף 4 "מתן הודעות… המשך קריאה