סיוע במחקר

סיוע למחקר בנושא משחקי תפקידים העמותה למשחקי תפקידים תשמח לסייע למחקר אקדמי בארץ. נשמח לקשר אותכם לאנשי מקצוע בתחום, לפרסם את שאלוני המחקר שלכם, ולסייע לכם במחקר שלכם בכל דרך שתתאפשר לנו. ניתן גם לתאם שיתוף פעולה של העמותה במחקר עצמו. לסיוע, לשאלות ולפניות נוספות בנושא ניתן לפנות לכתובת academic@roleplay.org.il.… המשך קריאה

בעלי תפקידים

ועד העמותה  בעמותה 5 תפקידי ועד:יו"ר – רביד שטיינפרס – ארמיאץ'גזבר – איתי בן-עברימזכיר – אור דולבחבר ועד – נורית קרניחבר ועד – לא מאויש זמנית ניתן ליצור קשר עם ועד העמותה בכתובת board@roleplay.org.il. כמו כן ניתן לפנות לחבר הועד האחראי על התחום הרלוונטי לפנייתכם באמצעות הכתובות ברשימה הבאה: יו"ר… המשך קריאה

נהלים ופרוטוקולים

פירוט נהלי העמותה הוסר עקב שינויים משמעותיים בנהלי העמותה. אנחנו עובדים על עדכון העמוד ונחזיר את הפירוט המלא של נהלי העמותה בקרוב. עד שתושלם עבודת העריכה, אפשר להגיש בקשה לקבלת עותק מנהלי העמותה או פרוטוקולי העמותה בעזרת הטופס להלן. בשדה "פרטי הבקשה" יש למלא את סוג המסמך המבוקש ובמידה והבקשה… המשך קריאה

תקנון העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033358-1)

חלק א': חברי עמותה 1.    קבלת חברים א.      מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות. ב.      אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם מלא, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה למשחקי תפקידים בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים… המשך קריאה